©  Foto:

Lyø Lystbådehavn

Lyø Havn, som er forbundet til øen med en 250 m lang dæmning, kan anløbes dag og nat i lyst og sigtbart vejr. Er man fri af Lyø Trille og Lyø Sand, kan man sejle direkte i havn. Indsejlingen er ikke afmærket. Færgelejet må ikke benyttes.

Lyø ligger ca. 7 km vest for Faaborg og er 605 ha stor. Øen er præget af stendiger og levende hegn af poppel og pil. Lyø by er et af de mest spændende landsbymiljøer i Danmark, og mange af byens huse er fra 1700-tallet.

Mange af Lyøs ca. 100 indbyggere stammer tilbage fra 24 bondefamilier, som i 1540èrne blev forvist til øen efter et mislykket oprør mod deres herremand. Lyø er en spændende ø at gæste.

Havnefoged John Hansen.