©  Foto:

Korshavn Bro, Avernakø

Lille hyggelig havn på øen Avernakø i det sydfynske øhav.
Inde i selve havnen er dybden 2m men udvendig på molen er der 3 m.

Havnefoged Poul Jensen mobil 2828-1776.
Dorthe Boelskifte, formand. Foreningen Korshavn Bro.