©  Foto:

Kajakrute: Strynø rundt (fra Rudkøbing)

33 km. Rudkøbing - Strynø - Lindelse Nor

Kajakrute i Geopark Det Sydfynske Øhav

Den 33 km lange tur fører dig fra Rudkøbing til Strynø, Lindelse Nor og tilbage til Rudkøbing igen.

Du skal være opmærksom på skibstrafik på krydset fra Langeland til Strynø.

Strynø er en stor, velfungerende Ø med natur- og formidlingscentret Øhavets Smakkecenter. Lindelse Nor er i dag en skygge af sig selv, da omfattende landvindinger har fundet sted gennem de sidste århundreder. Men stemningen i noret er særlig. Det lille Øhav i det store.