©  Foto:

Geopark: Vindebyoverfarten

Her sejlede den første danskbyggede dampfærge, og i begyndelsen af 1960’erne sejlede fire færger på den travle rute.

Ved det tidligere færgeleje for Vindeby-overfarten er Svendborgsund smallest, og derfor har der i umindelige tider været overfartssted her mellem Fyn og Tåsinge. Indtil 1926 var færgefarten et såkaldt privilegeret færgested, der var ejet af baronen på Valdemars Slot. En færgemand forpagtede færgeriet, hvilket gav gode indtægter til både ham og baronen, men selvfølgelig også udgifter.

I 1871 besluttede baronen og Svendborg købstad i fællesskab at anskaffe sig en ny færge, drevet af en dampmaskine og et skovlhjul på hver side. Hidtil havde man klaret sig med sejlfærger og store ro-joller.

Den nye færge var den første dampfærge, som var bygget i Danmark. Den blev indsat i 1873 og bestred alene færgefarten indtil 1926, hvor Svendborg og Tåsinges kommuner overtog færgedriften fra baronen. De fik bygget en ny og tre gange så stor motorfærge, og det er formodentlig ved den lejlighed, at færgelejerne på begge sider fik „galger“ med broklap, der kunne hæves og sænkes, så det blev lettere at håndtere de mange nye køretøjer - bilerne.

Voksende trafik og kilometerlange køer

I 1946 var motorfærgens kapacitet ikke længere tilstrækkelig til at håndtere den voksende trafik – selv om færgen afgik hvert 15 min. Man bestilte derfor en ny færge. Allerede i 1954 blev en tredje færge indsat og i begyndelsen af 1960’erne yderligere én. De i alt fire færger overførte nu 1 mio. biler årligt. Selv om færgerne hele tiden pendulerede frem og tilbage over det snævre sund, var der af og til kilometerlange køer på begge sider af sundet.

Den 18. nov. 1966 blev Svendborgsundbroen indviet, og overfarten mellem Vindeby og Svendborg lukkede. Færgerne blev solgt, og galger og broklapper pillet ned. Mange Vindeby-borgere, som arbejdede i Svendborg, begræd færgefartens nedlæggelse. Nu skulle de cykle fem kuperede og forblæste kilometer for at komme på arbejde. Tidligere havde de fem minutters hvil og hyggesnak på færgen.

I forbindelse med 50-års jubilæet for Svendborgsundbroens åbning blev den gamle broklap-galge på Svendborg-siden restaureret og genrejst til minde om det før så travle færgested.