©  Foto:

Geopark: Tranekær Slot

Tranekær Slot ligger på toppen af ​​en af ​​øens mange ’hatteformede bakker’.

Terrænet har således givet betydelig beskyttelse for slottets beboere allerede fra begyndelsen. Med tilføjelsen af ​​voldgrave og en forsvarsmur i tidens løb er slottet blevet en næsten uindtagelig højborg.

Tranekær er med til at demonstrere Langelands strategiske betydning i den komplicerede sydfynske geografi. Øen har fungeret som et strategisk krydsfelt mellem de vigtigste sejlruter gennem Storebælt og en trædesten mellem Sjælland og Fyn. Derfor har øen gentagne gange været under angreb og belejring gennem historien.

Tranekær er det største af en række middelalderbefæstninger på Langeland og er uden sammenligning det bedst bevarede. Slottet går tilbage til 1100-tallet og blev udvidet i højmiddelalderen. På det tidspunkt bestod slottet af to fløje og en forsvarsmur. Nordfløjens mure, der gennem yderligere konstruktioner når en tykkelse på 2,3 meter, rummer resterne af en middelalderlig fyrstelig residens, som indikerer den økonomiske magt bag byggeriet og er et sjældent bevaret træk på danske slotte.

Senmiddelalderens skiftende politiske geografi betød, at slottet mistede sin militære betydning i midten af ​​1500-tallet. Som følge heraf har slottet ikke fået tilføjet yderligere fæstningsanlæg og fremstår således mere eller mindre i sin oprindelige form.

Med tiden er der opstået en smuk landsby omkring slottet, der ligesom slottet er meget velbevaret den dag i dag. Mange af bygningerne i Tranekær Landsby er bygget af de ansatte på slottet.

I dag beboes Tranekær slot af Grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig, Grev Christian Ahlefeldt-Laurvig og deres seks børn. Her drives moderne godsdrift med land- og skovbrugsvirksomhed. I sommersæsonen kan man komme på rundvisning på slottet mod køb af billet.