©  Foto:

Geopark: Thurø Østerskov og Thurø Rev

Kystklinten langs med Thurø Østerskov har en ret simpel opbygning.

Nederst ses ler fra Elster-istiden (ca. 0,5 mio år siden), der ligner den tilsvarende aflejring i Thurø Smørmose.

Thurø Rev er et såkaldt vinkelforland, en veludviklet revdannelse med sandede strandvolde, strandenge og mindre strandsøer, Af og til ses flere små krumodde-dannelser ved spidsen af Thurø Rev samt langs sydvestkysten.