©  Foto:

Geopark: Hvidkilde Gods

I nærheden af ​​Hvidkilde Sø ligger ikke mindre end fire bakkeborge fra middelalderen.

Af disse er Hvidkilde den mest fremtrædende i dag, ikke kun på grund af sin smukke og velbevarede hovedbygning og avlsgård, men også fordi den danner et naturligt centrum i et storslået herregårdslandskab af sjælden integritet. De mange bakkeborge vidner om områdets betydning i middelalderen, og de skal ses som en helhed. Istidslandskabet er fuldstændig domineret af tunneldalsystemet og de søer, der udover de store vådområder har givet plads til skove af betydelig størrelse.

Længst mod nord ligger en stor borgvold, Nielstrup bakkefort. Lidt nordvest herfor ligger Nielstrup hovedgård, en selvstændig hovedgård nævnt helt tilbage i 1300-tallet. Hovedbygningen er af senere dato, men den tidligere bygning lå oprindeligt på en lav vold omgivet af voldgrave. På digitale kort kan man tydeligt se formen af ​​en ret stor vold.

Selve Hvidkilde Slot ligger delvist på en kunstig vold i søen omgivet af vand på alle sider. I dag går hovedvejen mellem Faaborg og Svendborg dog lige foran slottet. Syd for søen ligger det store bakkefort, Søbo, uden kendt forhold til de øvrige. Arkæologiske fund fra dæmningen tyder på, at den var i drift i 1400-tallet og dermed tæt på de andre tidsmæssigt.

Omkring Hvidkilde er der store haver ligesom der i sin tid var ved Nielstrup. I Dyrehaven bag Hvidkilde kan du finde et af de få kendte par force (jagt med hunde) systemer uden for de kongelige skove i Nordsjælland.

Godset er ikke åbent for offentligheden.