©  Foto:

Geopark: Egeskov Slot

Egeskov Slot ligger majestætisk på den midtfynske slette og kan ses langvejs fra.

Historien læses tydeligt i bygningen samt den omkringliggende have og kulturlandskabet, som er domineret af herregårdslandskab med skove, store marker og alléer som hovedtræk.

Forud for reformationen i 1536 fik de politiske uroligheder under Grevefejden (1534–36) mange af datidens godsejere til at bygge herregårde, som var svære at erobre. Således også ejeren Frands Brockenhuus, der opførte sit slot Egeskov midt i en sø. Ifølge sagnet blev slottet bygget på et fundament af egepæle, der var slået ned i jorden, og det var så grundigt, at det krævede en hel egeskov. Herregårdens navn er ofte forbundet med denne historie, men slottets navn er af en tidligere dato end selve bygningen. Egeskov Slot stod sandsynligvis færdig i 1554.

Grundtanken bag bygningen var, at den skulle tjene som et militært forsvar, hvilket er tydeligt synligt. I tilfælde af et angreb kan man overgive en bygning og fortsætte med at kæmpe fra den næste. Dobbeltvæggen er så tyk, at den rummer både trapper og en vandbrønd for at forhindre mangel på vand under en belejring. De ydre vægge var forsynet med forsvarsmure, hvor man kunne hælde kogende vand eller varm tjære på fjenden. Fra tårnet kunne man skyde mod fjenden.

Niels Krag den Yngre anlagde Egeskov have øst for søen omkring 1730. Pavilloner såvel som springvand blev bygget i tråd med tidens tendenser.

I dag er Egeskovs haver i renæssance, barok og engelsk stil, men du finder også en bondehave, en herregårds køkkenhave og en fuchsiahave på grunden. Egeskov park har været åben for offentligheden siden 1960'erne og i 1986 blev hovedbygningen også åbnet.

Egeskov har noget for hele familie – store som små. Oplev Danmarks smukkeste have, den fantastiske Legeskov med legepladser for alle aldre og en enorm labyrint, udstillinger med veteranbiler, -motorcykler og -fly. Selvom grev Ahlefeldt og hans familie til daglig bor på slottet, er der mulighed for at komme indenfor og se de mange flotte sale.