©  Foto:

Geopark: Det Sydfynske Øhav

En dramatisk, global havstigning skabte Det Sydfynske Øhav - et druknet istidslandskab i verdensklasse.

Et øhav i særklasse

Hele Det Sydfynske Øhav er samet set ét geosite, idet det er sjældent, at et så stort og varieret istidslandskab er blevet oversvømmet og forvandlet til et øhav. Hele 55 øer og holme stikker op af det lave hav, og under vandet ses stadig talrige spor fra skove og stenalderbopladser, som stod her, inden havet steg. 

Da sidste istid sluttede for 11.700 år siden, begyndte de store iskapper over hele den nordlige halvkugle at smelte, og havet steg voldsomt. De dale og bakker, som gletsjerne i sin tid har skåret ud i landet, er derfor med tiden blevet underkastet havet. I havets vold er kystlandskaberne dynamiske, da bølger og strøm omdanner klinter, udretter kyster, danner odder, tanger og meget andet. 

Øhavet er altså et godt - og flot - eksempel på, hvordan landskaber dannet af is forvandles videre af havets kræfter. 

I Øhavet er 15 individuelle lokaliteter udpeget, som gode eksempler på den landskabsmæssige variation, bl.a. mange af øerne selv.