©  Foto:

Broen over Silke Å og Spanget

Byen ” Spanget”

Egnen omkring Korinth har mange historiske minder, og lige præcis vejen ”Spanget” ligger centralt i historien. Ordet ”spang” er oldnordisk, og det betyder faktisk bro over et mindre vandløb. Broen på stedet har altså givet navn både til vejen Spanget og til Spanget, der er den historiske bydel af Korinth, hvor godsejer Reventlow fra slutningen af 1700’tallet opførte drejels- og damaskvæveri, garveri og meget mere. Det var også hertil baroniets Brahetrolleborgs tingsted flyttede, og hvor Dalum Landbrugsskole i dag har afdeling. Adskillige af Spangets bygninger tæt ved broen er fredet (Spanget 3 A-C og 5 A-D). Spanget var faktisk den centrale del af områdets bebyggelse, indtil der fra slutningen af 1800’tallet voksede bebyggelse op omkring jernbanestationen, hvis navn byen senere overtog. Broen har altså været det vigtige forbindelsesled over Silke Å mellem byen Spanget og godset Brahetrolleborg få hundrede meter væk.

Broen over Silke Å
Ved indgangen til Rododendronpark løber Silke Å.
Her er den gamle granit bro over åen – blevet fritlagt, så det nu er muligt at beundre tidligere tiders ingeniørkunst. Faktisk har de ofte parkeret lige ved broen uden at opdage den, når de om foråret gik ad stierne ind til Brahetrolleborg slots historiske rododendronpark, der antagelig blev anlagt i midten af 1800-tallet,

Der er ikke udført en historisk undersøgelse af broens historie. Vi ved, at de to meget fornemt udførte broer på den nye landevej ved godsets vandmølle etableredes som de eneste broer i landet i 1807. Disse to broer har en finish, som broen i Spanget ikke har, hvorfor den antageligt udført tidligere. Den har været vigtig på forbindelsesvejen til godset, hvorfor den højst sandsynligt har været på stedet ved bydelens vækst i slutningen af 1700-tallet, men den kunne også være noget ældre.
I forbindelse med rydning og blotlægningen af den gamle bro – fandt man i den østlige ende resterne af et gammelt vadested – som formodes at gå tilbage til middelalderen, og Klosterperioden før godset.