Lindelse Nor

Lindelse Nor & Henninge Nor

Foto: DroneFyn.dk

Lindelse Nor, der ligger fem kilometer fra Rudkøbing, er en 10 kvadratkilometer stor lavvandet havbugt med syv holme og øer. To af dem er beboede.

Lindelse Nor er et af geoparkens fineste eksempler på et druknet istidslandskab. På havbunden findes træstammer og -stubbe fra stenalderens skove, ligesom der er oversvømmede bopladser med utallige kulturspor af jægersamfund, der måtte forlade deres levesteder og søge længere op i terrænet i takt med at havet steg. 

Lindelse Nor. Geopark Det Sydfynske Øhav

Lindelse Nor med Lindø i forgrunden og Langø i baggrunden til højre. Foto: DroneFyn.dk. Geopark Det Sydfynske ØhavFoto:DroneFyn.dk

På Lindø ligger en stor stenalderboplads, og rundt om i landskabet ligger dysser, stensætninger og gravhøje fra sten-, bronze- og jernalderen. I Henninge Nor har man fundet pælespærringer fra jernalderen, vikingetiden og den tidlige middelalder, som tegn på et tidligere magt- og handelscentrum. På Købeshoved har der ligget et handelscenter, der muligvis var forløberen til Rudkøbing. Og et voldsted udgør den nordlige del af Kværnen.

Den offentlige adgang til Lindelse Nor er begrænset, men den nordvestlige del kan nås via en gren af Øhavsstien langs vestsiden af Henninge Nor. En anden mulighed er at gå af en sti fra parkeringspladsen ved Klæsø mod nord. Ved at følge denne sti kommer man til Langelands største sten, Søstenen - en 2,2 meter høj og cirka 50 tons tung vandreblok af grovkornet, såkaldt porfyrisk granit af nogenlunde samme type, som optræder i grundfjeldet omkring Karlshamn i Sydsverige. Kæmpestenen smeltede fri af isen for omkring 16.500 år siden. Den er markeret med en rød prik på kortet nedenfor.

Langelands største vandreblok

Søstenen, Langelands største kendte vandreblok. Målestokken er 120 cm høj. Geopark Det Sydfynske Øhav.Foto:Søren Skibsted

Istidslandskabet ved Lindelse og Henninge Nor

Lindelse nor Skyggekort
Foto: Geofyn

Meget af landskabet omkring Lindelse Nor udgøres af moræneflader fra den sene del af sidste istid, Weichsel. Der er desuden dødislandskaber, nedskylsbassiner, smeltevandssletter og op til 26 meter høje hatbakker, der enten ligger spredt eller i korte rækker i terrænet. Hen imod slut ingen af istiden fungerede lavtliggende dele af Lindelse Nor muligvis som afvandingsområder for vandet fra smeltende dødis, som var efterladt af ’Storebæltsgletsjeren’, der dækkede Langeland og Storebæltsregionen for 18-17.000 år siden. Aflejringer fra denne isstrøm træder frem i de lave klinter. Nogle tusind år efter istidens slutning blev området oversvømmet af havet, og Lindelse Nor forvandledes til et lille selvstændigt øhav med en stærkt fliget kystlinje og talrige øer. 

For 100 år siden var der 11 øer og holme i noret. Tre af dem (Egholm, Kamsø og Næsholm) ligger i dag som en del af det nu inddæmmede Henninge Nor, hvor de ses som forhøjninger omgivet af enge og vådområder. Øen Flintholm lå tidligere midt i Lindelse Nor, men i 1960’erne reducerede havet øen til et stenrev. Flere af øerne i Lindelse Nor er toppene af hatbakker, der stikker op af havet.


DET DRUKNEDE ISTIDSLANDSKAB 

  • Danmark var landfast med Sydengland og Sydsverige, da den sidste istid, Weichsel, sluttede for cirka 11.700 år siden. Det Sydfynske Øhav og Fyn var en del af ét stort sammenhængende landområde med bakker, skove og søer. I takt med at de store iskapper over Nordamerika og Nordskandinavien smeltede, steg vandstanden i verdenshavene. De lavtliggende landområder syd for Fyn blev oversvømmet, og kun de højeste dele af landskabet forblev oven vande. Det er de 55 øer og holme, vi i dag kender som Det Sydfynske Øhav. 
     

Kort

Group
Group
Åbn i Google Maps
Adresse

Koordinater

Længdegrad : 10.704717

Breddegrad : 54.878994