Geopark Dage Webbanner 3

Geopark Dage: For dig som aktør

Foto: Mikkel Jezequel

I 2024 afholdes der for første gang Geopark Dage; en tilbagevendende begivenhed, hvor geoparkens lokale vil kunne opleve friluftsaktiviteter, lokal mad og ny viden om deres lokale natur-, kultur- og geologi-historie.

OBS: Programmet til Geopark Dage 2024 er nu lukket.

Men gem din idé. Måske kan den blive en del af næste års Geopark Dage. 

Når du oplever geoparken, så oplever du en forbindelse imellem natur, landskab, geologi og mennesket. I kristi himmelfarts weekenden d. 9. til 12. maj 2024 vil geoparken folde sig ud med aktiviteter fra alle de aktører, undervisere, fødevareproducenter, friluftsfolk, forskere og frivillige, som hele året rundt arbejder for at beskytte, benytte og fortælle historien om det fantastiske område, vi har.

Bag Geopark Dage står geoparkens sekretariat, samt lokale tovholdere i alle de fire sydfynske kommuner. Det er tanken, at de lokale i alle de fire kommuner i de fire dage, kan få en masse oplevelser af, hvad der arbejdes med i det store samarbejde omkring Geopark Det Sydfynske Øhav. For geoparken er ikke kun et sted. Det er også en samlet mængde af både kommunale, private og frivillige initiativer på tværs af alle de fire kommuner. Geopark Dage er en fejring af alle de stærke kræfter, som er med til at skabe det helt særlige sted, som Geopark Det Sydfynske Øhav er.

Lige nu samles der til bunke af arrangementer og planlægges i kulissen med arrangementer, som bevæger indenfor geoparkens indsatsområder: Geologi og Natur, Aktivt Udeliv, Forskning, Kultur, Undervisning og Geoturisme. De enkelte aktiviteter vil blive meldt ud løbende og det fulde program kommer i det tidlige forår 2024. Geopark Dage vil i fremtiden være en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Du kan følge arbejdet med Geopark Dage her på geoparkens website, og på geoparkens sociale medier. 

Har du en idé eller vil du gerne være med til at arrangere Geopark Dage?


Som arrangør, aktør eller ildsjæl kan du downloade nedenstående tilmeldingsblanket. Udfyld den med din idé og send den til koordinatorerne Malene Sakskilde eller Kristian Thane Pfeil Rasmussen på nedenstående kontaktoplysninger. 

Jeg har en aktivitet der skal med til Geopark Dage!

Udfyld nedenstående formular med info om din idé til Geopark Dage. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Arrangementspulje

Hvis du/I står for et arrangement under Geopark Dage, som er ikke-kommercielt og åbent for alle, kan du søge midler til at dække forskellige omkostninger. Beløbsrammen er 3.000 kr, og proceduren er enkel.

 

Støtten kan dække udgifter til:

 • forplejning
 • transport
 • materialer
 • kommunikationsprodukter
 • lokaleleje og/eller
  honorar til oplægsholdere.
   

PROCEDURE

Som arrangør henter du skemaet nedenfor, udfylder det og sender det til den lokale arbejdsgruppe/koordinator i din/jeres kommune:
 

For Svendborg Kommune: Nina Brandt (nina.brandt.jacobsen@svendborg.dk)

For Langeland Kommune, Frauke Coch Nielsen (frconi@langelandkommune.dk)

For Faaborg-Midtfyn Kommune: Mads Rye Martinez Sletbjerg (mjars@fmk.dk)

For Ærø Kommune: Chris Hammeken (chris@arre.dk)  


Støtten uddeles efter først-til-mølle princip, så send din/jeres ansøgning hurtigst muligt.

 

Hvis du/I opnår støtte, får I støtten udbetalt gennem Geopark sekretariatet på baggrund af et enkelt regnskab og kopi af bilag.
 

TJEKLISTE

Inden du sender ansøgningen, så tjek gerne om dit/jeres arrangement opfylder følgende kriterier:

 • Arrangementet skal være åbent for alle
 • puljen støtter ikke-kommercielle arrangementer
 • der kan ikke søges tilskud til allerede afholdte udgifter

 

 

Tovholder - Svendborg:

Nina Brandt Jacobsen - Svendborg Event:

nina.brandt.jacobsen@svendborg.dk

Tovholder - Langeland:

Frauke Coch Nielsen:

frconi@langelandkommune.dk

Tovholder - Faaborg-Midtfyn:

Mads Rye Sletbjerg:


mjars@fmk.dk

Tovholder - Ærø:

Chris Hammeken:


chris@arre.dk

Malene Sakskilde
Tovholder - Geopark Dage

Projektkoordinator

Malene.sakskilde@svendborg.dk

Kristian T P Ras
Tovholder - Geopark Dage

Kommunikationskonsulent

kristian.thane.rasmussen@svendborg.dk

Geopark Dage er støttet af:

Region Syddanmark Logo med border

Foto:Region Syddanmark + GDSØH