Fylla

Under Øhavet – Biodiversitet på lejrskoleskibet Fylla

6.9.2023
Foto: Mathias Wind

Med en bevilling fra Friluftsrådet i ryggen udvikler Skonnerten Fylla og Geopark Det Sydfynske Øhav et undervisningsforløb til søs for udskolingselever med fokus på biodiversitetskrisen i Øhavets miljøtilstand.

I uge 37 stævner skonnerten Fylla ud fra Marstal med de første 7. klasser, som forsøgsklasser til skoleforløbet Under Øhavet. Med ombord har de stereolupper, iltmåler, petriskåle og et forskningsskrab til at spænde efter skonnerten for at undersøge havbunden i en række forsøg. Det er naturteknik-undervisning fra øverste hylde på et traditionelt sejlskib.

”De unge skal opleve havet fra vandsiden ombord på et 100 år gammelt træskib, for mens de står med det livløse mudder fra havbunden i hånden, kigger de på et sejlskib der var med til at skabe det handlende Danmark for sejl.” fortæller Julie Leerskov, Reder, Skonnerten Fylla. ”Dengang var de bæredygtige metoder en uundgåelig præmis. Det er en vigtig inspiration at tage med sig, når man som ung står overfor udfordringerne klimaet byder nu og fremadrettet.”

Elever ombord på Fylla

Foto:Mathias Wind

Målet er at etablere et undervisningsrum på Fylla, hvor de unge i hele Geoparkens område med selvsyn kan opleve, hvor ringe tilstanden under overfladen egentlig er. Hele udforskningen af Øhavets tilstand kobles med klassisk sømandskab i en totaloplevelse på skonnerten Fylla. Håbet er, at undervisningen under sejl vil skabe større bevidsthed iblandt Geoparkens unge om havets tilstand.

”Skonnerten Fylla er et enestående undervisningsrum og skibet er i sig selv dybt fascinerende,” fortæller Rasmus Elmquist Casper, sekretariatsleder for geoparken. ”Den traditionelle sejlføring kræver at alle hjælper til, og træskibet taler med sine materialer, dufte og sømandskab til alle sanser. Når det samtidig drives frem af vinden og taler til vores fælles identitet som borgere i et søfartssamfund, så er rammen sat for et læringsforløb, som du ikke glemmer lige foreløbig”.

Sejladsen i uge 37 starter i Faaborg, derefter gælder det Marstal, så Rudkøbing og til sidst er det Svendborg. I hver kommune påmønstrer udskolingsklasser fra henholdsvis Øhavsskolen, Marstal Skole, Ørstedskolen, og Nymarkskolen.

Elever ombord på Fylla

Foto:Mathias Wind

Udeskole til havs

På sidste etape lægger Fylla til ved Hotel Christiansminde i Svendborg, hvor Det Marine Netværk holder netværksmøde om aktuel marin forskning og formidling. Her vil aktører fra en række forskningsinstitutioner og marine naturgenopretningsprojekter introduceres for forløbet som eksempel på udeskole med fokus på havet, når den er allerbedst. Netop udeskole i tråd med Geopark Det Sydfynske Øhavs særlige natur og landskab er et stærkt fokusområde i arbejdet med geoparken.

”I Geopark Det Sydfynske Øhav har vi en ambition om, at alle elever i løbet af deres skoletid på egen krop oplever den maritime kulturarv, som har været altafgørende for udviklingen omkring Det Sydfynske Øhav gennem to årtusinder. I og omkring Øhavet har vi en helt unik og levende maritim kultur, som er en del af områdets identitet. Den bringer vi nu i spil som ramme for undervisning i marinbiologi, og vi søger sammen med eleverne svar på, hvordan vi sammen kan løse en stor miljøkrise. Det kalder vi bæredygtig dannelse” slutter Rasmus Elmquist Casper.

Indholdet til undervisningen leveres af forskere fra Århus Universitet Marianne Knudsen, Signe Brokjær og Morten Rud fra formidlingsprojektet Hovedet i Havet, som også er en del af Det Marine Netværk. Det er målet at få Under Øhavet integreret som en fast del af skoleskemaerne for alle udskolingselever i Geopark Det Sydfynske Øhav og gennemført af op til 40 klasser om året fra 2025.

Under Øhavet har modtaget støtte fra Friluftsrådet.