Skilte Svelmø 2023

Nye skilte på 24 udvalgte geolokaliteter

3.5.2023
Forfatter: Kristian Thane Pfeil Rasmussen
Foto: FBMK

I foråret 2023 etableres 19 både store og små nye skilte med geologisk viden om fortid, nutid og fremtid på 24 lokaliteter på tværs af hele geoparken.

Hvordan opstod Voderup Klint? Og hvorfor kan man finde muslingeskaller inde i skrænterne på Knolden? De spørgsmål og mange flere kan man nu få svar på, når spørgsmålene opstår ude på en af 24 særligt udvalgte geologiske lokaliteter. I et stærkt samarbejde med kommunerne og naturstyrelsen har geoparkens geolog, Line Bruun Nikolajsen sammen med naturstyrelsen og kommunernes medarbejdere besigtiget de 24 særligt interessante geolokaliteter og formidlet deres geologiske viden i tekst og billeder. De enkelte geolokaliteter er udvalgt ud fra, at man her særligt kan se sporene efter de istider, som har skabt landskabet. 
 

”Skiltene er vigtige fordi, de gør Øhavets oprindelseshistorie mere tilgængelig for borgerne” fortæller Line. ”De viser hvorfor, at lokaliteterne er værdifulde og gør dem mere synlige”.

Skilte ved Knolden og Drejet Geopark Det Sydfynske Øhav

Eksempel på nyt skilt fra Knolden, Faaborg Midtfyn Kommune. Foto:GDSØ

Nogle steder har der været skilte, som er blevet opdateret. Andre steder har der ikke været skilte. Derfor er skiltene en opgave, som er gået på tværs af geoparkens sekretariat, naturstyrelsen, eksterne og interne grafikere og kommunernes tekniske afdelinger. Fælles for skiltene er, at de er blevet opdateret med nyt sammenhængende layout, Ny infografikker og illustrationer. Skiltene kommer både på dansk og engelsk – men skiltene er ikke kun for turister.

”Skiltene er måske særligt for dem som bor i områderne fordi, at de oplever, at det sted de bor og færdes i, er noget særligt og værd at passe på. Det er værdifuldt og en del af en større sammenhæng i hele geoparken” fortæller Line. 

Skilte Svelmø 2

Skilte ved Svelmø. Forår 2023Foto:FBMK

Selvom skilte i 2023 måske kan virke en smule gammeldags, så er netop skiltning noget, som brugere af hele geoparkens område efterspørger. Det er også en anbefaling fra UNESCOs side for at sikre at netop de lokale i området får viden og bevidsthed om geoparkens geologi og værdifulde lokaliteter, når de færdes ude i naturen. Skiltene suppleres i slut maj med informationer på geoparkens hjemmeside om 24 særligt udvalgte Geospots.

Her kommer der skilte

Skilte i Svendborg Kommune:

- Klintholm Kalkgrav
- Monnet 
- Bregninge Kirkebakke 
- Thurø Smørmose 
- Thurø Østerskov and Thurø Rev 
- Vejstrup Ådal 
- Damestenen 
- Egebjerg Bakker og Stenstrup Issø med Rødme svinehaver)
- Syltemade Ådal 

Skilte på Ærø:

- Skjoldnæs and Næbbet 
- Voderup Klint 
- Vitsø 
- Vejsnæs Nakke
 

Skilte i Faaborg-Midtfyn:

- Svelmø 
- Knolden 
- Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge 

Skilte på Langeland:

- Ristinge Klint 
- Fakkebjerg and hat-shaped hills 
- Bagenkop til Dovnsklint 

De sidste skilte forventes at være sat op primo juni 2023