Co-design og geoturisme  - Geopark Det Sydfynske Øhav 2022

Co-design workshop om Geoturisme for turisme-aktører

22.11.2022
Foto: Geopark Det Sydfynske Øhav

I efteråret samlede geopark-sekretariatet en stribe sydfynske turistaktører til en co-design workshop om geoturisme på Naturama i Svendborg

På workshoppen skulle der udveksles ideer og de enkelte aktører fik lejlighed til at møde hinanden og sammen skabe nye samarbejder og initiativer til glæde for borgere og turister i Geoparken. 

Dagen blev arrangeret i samarbejde med Center for Tourism, Innovation & Culture (TIC) ved Syddansk Universitet (SDU), som holdt oplæg om metoden co-design og dets potentialer for turismen. Med på dagen var repræsentanter fra de fire kommuner, som står bag Geopark Det Sydfynske Øhav, de fire visit-kontorer fra henholdsvis Langeland, Ærø, Faaborg-midtfyn og Svendborg, repræsentanter fra både bestyrelsen og følgegrupper bag Geopark Det Sydfynske Øhav. De mødtes med over 70 turismeaktører, kulturinstitutioner, små fødevareproducenter, restauranter, outdoor-arrangører og mange flere, som udvikler og tilbyder oplevelser i og omkring det sydfynske øhav. Der blev holdt oplæg og arbejdet i små grupper, og der blev optaget en video som opsummerer dagen. Den kan ses nedenfor.

GEOTURISME:
Udtrykket Geoturisme er bredt anerkendt i geopark-sammenhænge og forstås bredt, som turisme der opretholder og fremmer et steds særlige geografiske karakter - dets miljø, naturværdier, kultur og kulturarv. Vores mål er at udvikle geoturisme på en måde, så den er til gavn for og inddrager lokalsamfundet.


 

LAG MIDLER LOGO

Foto:LAG SØM